post@trysilbyggprodukter.no
+47 62 44 87 50
glassvegger med dekorteleskopisk tribuneblokkvegg flerfargetGlassfoldeveggblokkvegg i mørkegrå utførelseteleskopisk tribunetakhengt foldeveggfastmonterte stoler med skriveplate

Winab blokkvegger

Generelt om Winab blokkvegger:

Vi har 2 leverandører av blokkvegger, Nederlandske Parthos og svenske Winab. Blokkveggene består av frittgående elementer. Aluminiumslister med henholdsvis hunn- og hannprofiler på langkanter gir nøyaktig sammenføyning og stabil tetting mellom elementene. Teleskopiske tettemekanismer gir gode tettinger mot gulv og takskinne, i tillegg til at siste elementet har teleskopisk tetting sideveis for å ivareta låsing i horisontalretningen. Blokkveggene kan også leveres med semiautomatisk funksjon, dvs at tettemekanismen er motorisert.

Blokkveggene er alltid takhengte, og henger alltid i bæreskinne med belastning av overliggende konstruksjon. Med blokkvegger har man alltid frie gulvflater! Blokkveggene har høy fleksibilitet mht parkering av veggelementer, og i prinsippet er det bare fantasien som setter begrensninger for løsninger. Hvilke parkeringsløsninger som velges har stor betydning for brukervennlighet og driftssikkerhet, så ta kontakt med oss for å få vår vurdering av hvilken løsning som egner seg best.

Eksempel på blokkveggens mange muligheter:

 -Gangdører kan felles inn i element

-Vegg kan gå i vinkel med hjelp av spesialelement

-Glassfelt kan fåes i valgfrie størrelser i element

-Høyder på opp til 15 meter, og bredder nærmest ubegrenset

-Kan fås med magnetlisttetting

Blokkveggene leveres i lydverdier fra Rw 41 dB opp til Rw 57 dB. For å få god effekt av vegger med høye lydverdier, må den totale bygningskonstruksjonen blokkveggen står i gis en nøye gjennomgang for å unngå uønsket lydlekkasje.

Blokkveggene egner seg best der det er store vegger (bredde x høyde) med høye krav til lydreduksjon. En blokkvegg av standard størrelse med bredde 8 – 10 meter og høyde 2,5 – 3,5 meter, vil ta mindre enn 5 minutter å åpne/lukke.

Nøkkeltall

Lydverdier:

Rw41dB-Rw57dB

Vekt:

26 kg/m2 - 80 kg/m2

Brannklasse:

EI30 og EI60

Tykkelse element:

80mm-100mm

Automatikk:

Semiautomatisk betjening mulig (Parthos)

Bæreskinner:

Forskjellige varianter tilbys

Våre blokkvegger er stabile i drift. Ved god prosjektering og gjennomføring av leveranse kan  levetid på +20 år forventes. Dette betinger selvfølgelig korrekt håndtering av veggene.

          
         parkert blokkvegg                             blokkvegg med gangdør

Produktsortiment Winab blokkvegger
Artikkelnr: Lydverdi: Tykkelse Vekt pr/m2
85-41 41dB 85 mm 26 kg
85-44 44dB 85 mm 30 kg
85-46 46dB 85 mm 35 kg
85-48 48dB 85 mm 40 kg
85-50 50dB 85 mm 42 kg
90 37-48dB 90 mm 32-50 kg
100-53 53dB 100 mm 54 kg
110 S 37-57dB 110 mm 31-56 kg
100-EI30 ca 46dB 100 mm 54 kg
110-EI60 50dB 110 mm 63 kg
Alle veggtyper Inkl. skinner og monteringsdetaljer