post@trysilbyggprodukter.no
+47 62 44 87 50
glassvegger med dekorteleskopisk tribuneblokkvegg flerfargetGlassfoldeveggblokkvegg i mørkegrå utførelseteleskopisk tribunetakhengt foldeveggfastmonterte stoler med skriveplate

Bruksområder

Skoler/barnehager:

Foldeveggene egner seg meget godt til dele av klasserom, baser, grupperom, aktivitetsrom m.m. Lydverdier på opp til Rw 52 dB, gjør at man dekker kravene til klasseromsdele i h.h.t. NS8175, klasse C. Typisk størrelse på klasseromsdele er bredde 6-8 meter, og høyde opp til 3 meter, noe som er gunstig for denne veggtypen.

Konferanserom:

Foldeveggene egner seg godt til dele av konferanserom. Lydverdier på opp til Rw 52 dB gjør at man skal kunne oppnå plassmålte verdier opp til R’w 50 dB. Størrelsen på en foldevegg bør ikke overstige bredde på 10 – 12 meter kombinert med høyde på 3 – 3,5 meter. Større vegger vil oppleves tunge å håndtere. 

Møterom:

Foldeveggene egner seg meget godt til dele av møterom. Lydverdier på opp til Rw 52 dB, gjør at man dekker kravene til møteromsdele i h.h.t. NS8175, klasse C.
Typisk størrelse på møteromsdele er bredde på ca 4 – 6 meter, og høyde opp til 3 meter. Dette er meget gunstig for denne veggtypen.

Institusjoner:

Foldeveggene egner seg godt til dele av beboerrom, kantiner og andre fellesarealer som stiller krav til fleksibilitet i rominndeling med tilhørende lydkrav.  Størrelsen på en foldevegg bør ikke overstige bredde på 10 – 12 meter kombinert med høyde på 3 – 3,5 meter. Større vegger vil oppleves tunge å håndtere.

Andre bruksområder:

Foldeveggene blir også benyttet i kirker, menighetshus, forsamlingslokaler, offshore, restauranter, kontorer mv.